Masa kebiasaan rakyat Malaysia akses internet

Mengikut gambar dibawah, ia merupakan kajian rawak yang dibuat oleh salah satu perkhidmatan internet di Malaysia. Masa popular rakyat di Malaysia menggunakan internet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.